październik 2015

Urządzenia dźwignicowe i ich konserwacja

Opublikowany przez Maciej Lis | 2015/10/22

Urządzenia dźwigowo – transportowe służące do pionowego lub poziomego przenoszenia ładunków, ludzi czy zwierząt w ruchu przerywanym i na niezbyt wielkie odległości nazywamy urządzeniami dźwignicowymi. Urządzenia dźwignicowe należą do grupy nośników transportu bliskiego zaś ich wykorzystanie wymaga stosownych kwalifikacji. Dzieli się je na urządzenia proste i złożone, do pierwszej grupy należą takie maszyny jak: dźwignia prosta, żuraw, kołowrót czy suwnica. Drugą grupę stanowią zespoły urządzeń takie jak: suwnica-żuraw-wózek. O ile dźwignice proste...

Słowa kluczowe: biznes, produkcja, maszyny

Słowa kluczowe: biznes, produkcja, maszyny

Lutowanie elementów na PCB

Opublikowany przez Maria Balicka | 2015/10/11

Sposób stałego łączenia metalowych elementów nazywane jest lutowaniem. Proces ten przebiega przy udziale spoiwa nazywanego lutem. Postępowanie w czasie lutowania powinno przebiegać zgodnie z zasadą, że temperatura musi być wyższa od temperatury lutu i niższa od temperatury lutowanych elementów.W czasie lutowania substancje lutujące wnikają w szczeliny miedzy lutowanymi elementami, zaś mikroskopowe pory lutowanego materiału wypełniane są poprzez zwilżenie powierzchni lutem. Materiał lutujący podczas wykonywania łączenia zwilża powierzchnie lutowanych elementów i...

Słowa kluczowe: biznes, produkcja, elektronika

Słowa kluczowe: biznes, produkcja, elektronika
Copyright ©2018. rev. 4.0. [ ]

kwiecień 2018 marzec 2018 luty 2018 styczeń 2018 listopad 2017 październik 2017 wrzesień 2017 sierpień 2017 lipiec 2017 wrzesień 2016 maj 2016 październik 2015 lipiec 2015