maszyny

Serwis pomp jednym z liderów na rynku

Opublikowany przez Anna Toczyłko | 2017/11/27

(...) ale także zagranicznym rynku. Do wiodących serwisantów i dystrybutorów silników znajdujących zastosowanie w wodnych instalacjach pomp głębinowych należą autoryzowane punkty franklin electric serwis. Nabywcy pomp wymagają bowiem od producentów nowoczesnych, zmodernizowanych ośrodków i parków maszynowych, a serwisanci autoryzowanych punktów serwisowych (...)

Słowa kluczowe: biznes, maszyny, pompy, produkcja, przemysł

Słowa kluczowe: biznes, maszyny, pompy, produkcja, przemysł

Urządzenia dźwignicowe i ich konserwacja

Opublikowany przez Maciej Lis | 2015/10/22

(...) wielkich hal produkcyjnych. Wykorzystywanie urządzeń dźwignicowych wymaga od użytkownika przestrzegania zasad jakie obowiązują i zostały określone przepisami w tym zakresie. Instytucją nadrzędną, która wydaje stosowne zezwolenia i nadzoruje prawidłowe ich wykorzystanie jest Urząd Dozoru Technicznego, jego zakres działania został określony ustawą z dnia 20 grudnia 2000r. Instytucja ta wydaje odpowiednie uprawnienia, zaświadczenia kwalifikacyjne i kontroluje należyte korzystanie i konserwacje tych urządzeń. Konserwacja żurawi powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami, a osoba przeprowadzająca prace konserwacyjne posiadać stosowne uprawnienia. Konserwator to osoba posiadająca elementarną wiedzę z zakresu mechaniki technicznej, (...)

Słowa kluczowe: biznes, maszyny, produkcja

Słowa kluczowe: biznes, maszyny, produkcja
Copyright ©2018. rev. 4.0. [ ]

kwiecień 2018 marzec 2018 luty 2018 styczeń 2018 listopad 2017 październik 2017 wrzesień 2017 sierpień 2017 lipiec 2017 wrzesień 2016 maj 2016 październik 2015 lipiec 2015